KONKURS

Słoneczny Patrol to konkurs dla przyszłych prosumentów. Zapoznaj się się z zadaniem i regulaminem. Skorzystaj z przygotowanych przez nas pomocy edukacyjnych. Skorzystaj z wiedzy i wsparcia, jakie oferuje strona projektu oraz platforma online dostępna TUTAJ.

335x220

Jaki jest cel konkursu?
Celem konkursu jest zachęcenie grupy docelowej do poszukiwania (patrolowania) we własnym zakresie możliwości zastosowania rozwiązań proekologicznych w swoim najbliższym otoczeniu (budynku) oraz generowania pomysłów na energię pochodzącą z instalacji OZE. Konkurs jest również okazją do zgłębienia wiedzy na temat energetyki prosumenckiej i uzyskania społecznej akceptacji dla zmian sposobu pozyskiwania energii oraz jej redystrybucji.

 

Kto może wziąć udział?
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz właścicieli domów jednorodzinnych z terenu całej Polski.

Co należy zrobić?
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy w formie pisemnej, fotograficznej, rysunkowej, w formie schematu, bądź filmu, w której uczestnik wyjaśnia, jak zastosowanie energii odnawialnych oraz generacji wpłynie na standard ekonomiczny i ekologiczny zgłaszanego przez nich budynku (domu mieszkalnego, jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego w zarządzie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej).
Pracę konkursową należy wysłać mailem na adres konkurs@pogodadlaprosumenta.pl lub pocztą (w wersji papierowej lub nagraną na płytę CD) na adres OTS Wolna Przedsiębiorczość, ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica z dopiskiem „Konkurs“.

Nagrody

Jakie są nagrody?
W konkursie wyróżnionych zostanie 5 prac konkursowych wskazujących na zamierzenia jak najbardziej dopasowane do potrzeb energetycznych i przynoszących wymierne korzyści. Nagrodami są audyty prosumenckie oraz gadżety edukacyjne wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Jaki jest termin nadsyłania prac?
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 29 lutego 2016 r.
Termin ogłoszenia zwycięzców 15.03.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania
Regulamin konkursu
Kwestionariusz zgłoszenia udziału w konkursie

Zobacz WYNIKI KONKURSU

PARTNERZY